Imel sem dva očeta, enega bogatega in enega revnega. Eden je bil visoko izobražen in inteligenten; imel je doktorat in je štiri letnike fakultete končal v manj kot dveh letih. Za tem je študij, s pomočjo štipendij, nadaljeval na univerzah Stanford, Chicago in Northwestern. Drugi oče ni dokončal niti osmega razreda osnovne šole.
 
Oba moža sta svoja poklica uspešno opravljala in sta vse življenje trdo delala. Oba sta veliko zaslužila, vendar se je eden od njiju celo svoje življenje otepal finančnih težav. Drugi pa je postal eden naj bogatejših mož na Havajih. Ob smrti je bogati očka svoji družini, dobrodelnim organizacijam in cerkvi zapustil na desetine milijonov dolarjev, za revnim očkom pa so ostali neplačan i računi . Oba moža sta bila močna, karizmatična in vplivna. Oba sta bila moja svetovalca, a mi nista nikoli svetovala istih reči. Oba sta trdno verjela v pomembnost izobrazbe, a sta me spodbujala k nabiranju različnega znanja. Če bi imel samo enega očeta, bi njegove nasvete preprosto upošteval ali pa se zanje ne bi zmenil, ker pa sem imel dva, sem se soočal z dvema različnima pogledoma na svet - eden je pripadal bogatemu, drugi revnemu človeku.
 
Namesto, da bi se takoj odločil za en ali drugi nazor, sem o obeh skrbno razmislil, ju primerjal in se potem odločil. Težava je bila, ker bogati očka takrat še ni bil bogat, revni pa še ne povsem reven. Oba sta bila šele na začetku svojih poklicnih poti, oba sta morala služiti denar in skrbeti za mladi družini. Ta dva moža sta imela zelo različna pogleda na denar.
 
Eden je na primer govoril: "Ljubezen do denarja je vir vsega zla na svetu." Drugi je trdil nasprotno: "Pomanjkanje denarja je vir vsega zla na svetu."

Moj revni očka je govoril

Moj bogati očka je govoril

"Naša hiša je naša najvrednejša naložba in naše največje bogastvo."

''Moja hiša je strošek.''

Bogati očka pravi, '' če prenehate delati danes vam bo sredstvo prinašalo denar v žep, obveznost do vira sredstev pa iz žepa. Prepogosto ljudje rečejo svojim obveznostim do virov sredstev, sredstva. Pomembno je, da poznate razliko med obema.

''Ne morem si privoščiti.''

''Kako si lahko privoščim?''

Izjava '' Ne morem si privoščiti'' vam zapre um za razmišljanje. S tem, ko si postavite pravo vprašanje, se vaš um odpre in prične iskati odgovore.

"Ne morem biti premožen, ker imam vas, otroke."

"Premožen moram postati zato, ker imam vas, otroke."

''Denar me ne zanima.''

''Denar je moč.''

"Pri denarju ne tvegaj, ampak ravnaj varno."

"Nauči se tvegati."

''Sebi plačaj nazadnje.''

''Sebi plačaj najprej.''

Revni očka je le s težavo prihranil kakšen dolar, bogati je denar prosto vlagal v svoja sredstva.

''Verjel je v sistem, v katerem država in podjetja poskrbijo za vse potrebe zaposlenih ljudi.''

''Verjel je v finančno samozaupanje in finančno odgovornost.''

''Osredotočen le na akademsko izobrazbo.''

''Osredotočen na finančno izobrazbo kot tudi na akademsko izobrazbo.''

''Priučen besednjak akademskega sveta''.

''Priučen finančni besednjak – Vaše besede so vaše najboljše orodje za dosego cilja.''

''Delam za denar.''

''Denar dela zame.''

''Z več denarja bom rešil svoje finančne težave.''

''Vem, da je rešitev mojih finančnih težav, finančno izobraževanje: '' To ne pomeni koliko denarja bom zaslužil, ampak koliko denarja mi bo uspelo obdržati in za kako dolgo.''

Kot mlademu fantu mi je bilo težko imeti dva različna očeta, saj sta oba močno vplivala name. Hotel sem biti dober in poslušen sin, vendar mi je vsak od njiju dajal drugačne napotke.
 
Njuna stališča, še posebno glede denarja, so se razlikovala tako močno, da so spodbudila mojo radovednost. Veliko časa sem razmišljal o tem, kar sta mi govorila. Za razmišljanje o njunih življenjskih pogledih sem porabil veliko svojega prostega časa. "Zakaj je to rekel?" Potem sem pretehtal še trditve drugega očeta. Precej enostavneje bi mi bilo, če bi si lahko rekel: "Tale ima prav. Z njim se strinjam." Ali, če bi preprosto rekel: "Stari ne ve o čem govori."
 
Namesto tega sem moral zato, ker sem imel dva očeta, ki sem ju imel enako rad, razmisliti o vsem, kar sta mi govorila in se na koncu sam odločiti, kaj se mi zdi prav. Samostojno razmišljanje se je dolgoročno pokazalo za zelo koristno, to je bilo boljše, kot če bi njuna stališča preprosto sprejel ali jih zavrgel.
 
Eden od razlogov, zakaj bogati postajajo še bogatejši, zakaj se revni pogrezajo še globlje v revščino in zakaj se srednji razred utaplja v dolgovih, je, da se o ravnanju z denarju učimo doma, in ne v šoli. Kako delati z denarjem, se običajno naučimo pri svojih starših. Kaj lahko reven starš svojim otrokom pove o denarju? Običajno reče: "Hodi v šolo in se pridno uči." Njegov otrok bo morda diplomiral z odliko, vendar bo imel slabo razumevanje denarnih zadev. Način, kako razmišljamo o denarju, nam privzgojijo že zgodaj.

Donatorstvo

Če nam želite pomagati pri uresničevanju našega poslanstva vas vabimo, da nam s svojim prispevkom omogočite nadaljnje delovanje. Hvala za vaš nesebičen prispevek pri širjenju finančnega izobraževanja.
 


| Pravno obvestilo|

Copyright © 2017 CASHFLOW KLUB BOGATI OČKA. Vse pravice pridržane.