Splošni pogoji poslovanja

 

Splošne in ostale pogoje poslovanja kot upravitelj spletnega portala BOGATI OČKA SHOP določa CASHFLOW KLUB BOGATI OČKA., kateri izdelke in storitve partnerjev na spletnem portalu BOGATI OČKA SHOP prodaja v svojem imenu in za svoj račun. Upravitelj spletnega portala BOGATI OČKA SHOP odgovarja za objavljene vsebine in izvedbo naročil skladno z objavljenimi pogoji.

 

Da so kupci spletnega portala BOGATI OČKA SHOP zadovoljni poskrbimo predvsem tako da:

 

  • - skrbno in ažurno vnašamo natančne informacije o naši ponudbi
  • - skrbimo za tehnično in pravno varnost naših obiskovalcev in kupcev
  • - prisluhnemo potrebam naših kupcev in si prizadevamo za reševanje težav, nesporazumov in zapletov
  • - so na voljo dodatna pojasnila ter pomoč tako pred nakupom, med nakupom in v času po nakupu.

 

Gre kdaj kaj narobe?


Seveda! Kljub neizmernemu trudu in dobri volji, vendarle vedno  ne gre vse čisto tako, kot pričakujemo. Mogoče je prišlo do napake, nesporazuma, ... (toda še vedno smo ljudje, ne samo spletni strežniki in računalniki). V kolikor potrebujete pomoč ali nasvet bo naša služba za prodajno podporo z veseljem poskrbela za vas. Med delovnim časom nas lahko dobite preko e-naslova shop@bogatiocka.si

 

REGISTRIRANI UPORABNIKI - ČLANI CASHFLOW KLUBA''BOGATI OČKA''


Vsak registriran uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije. Geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

ČLANI CASHFLOW KLUBA ''BOGATI OČKA'' imajo na vse izdelke dodaten 10% popust!

 

UGODNOSTI ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE


Registrirani uporabniki lahko:

 

      • kupujejo v vseh oddelkih spletnega portala BOGATI OČKA SHOP pod najugodnejšimi pogoji
      • prejemajo brezplačno e-revije, v kolikor se odločijo za naročilo
      • sooblikujejo vsebine spletnega portala BOGATI OČKA SHOP, izmenjujejo ocene in mnenja o izdelkih

SPLOŠNI POGOJI


Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, ob upoštevanju podatkov posredovanih ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. 
Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.
Spletni portal BOGATI OČKA SHOP in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov. 
Spletni portal BOGATI OČKA SHOP in pravne ter fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti urejajo s posebno pogodbo v pisni obliki oziroma sprejemom pogojev ob izvedbi registracije na tej strani. V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, kot je to posebej navedeno v samem zakonu.

 

KOMERCIALNI POGOJI


Vse objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Vse cene veljajo za en (1) kos v kolikor ni drugače navedeno.
Pri enem nakupu je mogoče uveljaviti le en popust. V primerih uveljavljanja več popustov naenkrat, program avtomatično izbere in za določitev prodajne cene uporabi najvišji popust. 
Izberite si način plačila, ki vam najbolj odgovarja. Več o možnostih in načinih plačila tukaj. 
Naročila lahko dostavimo na vaš naslov ali na drug naslov po vaši izbiri. 

ODSTOP OD POGODBE


Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da v štirinajstih dneh na naslov shop@bogatiocka.si sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vrnitev prejetega naročila na naš naslov v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. V primeru, ko kupec odstopi od pogodbe s sporočilom na shop@bogatiocka.si, mora prejeto blago na naš naslov vrniti v sedmih dneh po sporočilu. V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer mora kupec prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine. 


NAROČANJE - SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO


Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi. V primerih oddaje naročil z osebnim prevzemom ali drugem izdajnem mestu šteje, da je pogodba dokončno sklenjena s prevzemom in plačilom naročenih izdelkov.

ZAVRNITEV NAROČILA IN IZVEDBA


Spletni portal BOGATI OČKA SHOP bo takoj pričel z vsemi aktivnostmi ki so potrebne za izvedbo sprejetih naročil. O samem začetku izvedbe vašega naročila vas bomo obvestili s sporočilom na vaš elektronski naslov. 
Spletni portal BOGATI OČKA SHOP lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.


UREDNIŠKA POLITIKA


Za vsebine na spletnem portalu BOGATI OČKA SHOP skrbi CASHFLOW KLUB BOGATI OČKA ( v nadaljevanju upravitelj spletnega portala BOGATI OČKA SHOP ) ter uporabniki, katerim je omogočeno ocenjevanje, komentiranje in razgovor o odprtih temah.
Vsak uporablja vse storitve na lastno odgovornost in v celoti jamči za pravne ter stvarne napake na vsebini in zakonitost vsebine, ki jo posreduje ter je osebno odgovoren za posredovane ali objavljene informacije, mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva. 
Pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki, ni dovoljeno.
Posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov), ni dovoljeno.
Upravitelj spletnega portala BOGATI OČKA SHOP ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih dobavitelji in uporabniki ali člani posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Upravitelj spletnega portala BOGATI OČKA SHOP si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Dobavitelji, uporabniki in člani, ki posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg upravitelja spletnega portala BOGATI OČKA SHOP.
Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugih uporabnikov ali članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno s povzročiteljem kršitve. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene mora o njih obvestiti upravitelja spletnega portala BOGATI OČKA SHOP na naslov info@bogatiocka.si.

 

Ukrepali bomo izključno na osnovi prejema prijav, ki vključujejo izjavo prijavitelja:

 

      • da je pooblaščen za izdajo zahtevka, da je posredovana informacija točna in preverjena ter da pošiljatelj zanjo v celoti odgovarja;
      • da ima dobre razloge za trditev, da objave vsebine, ki je predmet prijave, ni dovolil ne lastnik avtorskih pravic, ne njegov predstavnik ali ustrezna agencija oziroma da za to objavo ne obstaja zakonska osnova;
      • da v celoti odgovarja za posledice umika ali spremembe zahtevanih vsebin.

 

Upravitelj spletnega portala BOGATI OČKA SHOP se obvezuje, da bo na osnovi prejetih prijav vsebino zaznal kot sporno, ali kot vsebino, za katero avtor prispevka ni pridobil vseh pravic (avtorskih in sorodnih pravic izvajalcev) ali deležnikov v prispevku, oziroma kot vsebino, ki je moralno ali kako drugače sporna, ter objavo v najkrajšem možnem času umaknili oziroma vsebino spremenili skladno z zahtevo prijavitelja. V drugih primerih bomo o prijavi obvestili avtorja in vsebine umaknili v dogovoru z njim.

Uporabnik ali član se strinja, da upravitelj spletnega portala BOGATI OČKA SHOP, lastnike spletnih strani, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Upravitelj spletnega portala BOGATI OČKA SHOPprav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z upravljavcem spletnega portala BOGATI OČKA SHOP se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke dogovora, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ptuju.

Upravitelj spletnega portala BOGATI OČKA SHOP si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom z veljavnostjo od objave spremembe dalje.

 

AVTORSKE PRAVICE


Objavljene vsebine so last spletnega portala BOGATI OČKA SHOP. Med avtorska dela sodijo vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, katerih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami ''avtorsko zaščiteno''. Zaščitena je tudi struktura, kot tudi posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti Spletnega portala BOGATI OČKA SHOP je prepovedano.
Uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje spletnemu portalu BOGATI OČKA SHOP in vsem ostalim ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij portala ter elektronsko posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno oziroma osebno rabo.

 

 POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI


Če na tej strani niste našli ustreznih pojasnil, obiščite našo stran z odgovori na pogosta vprašanja ali pa vprašanje posredujte na naslov shop@bogatiocka.si